Voorstel Wathelet is een stap in de goede richting

14 April 2014

Groen juicht het voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) om de nachtperiode op de luchthaven van Zaventem te verlengen tot 7 uur toe. "Een onverstoorde slaap is erg belangrijk voor een goede gezondheid. Het zal de leefbaarheid van de inwoners in de Noordrand ten goede komen. Een stap in de goede richting," aldus An Moerenhout uit de Vlaamse Rand. Groen pleit voor de verdere afbouw van de nachtvluchten. Bovendien wil de partij de normering laten actualiseren op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Nachtvluchten verstoren de slaap van de omwonenden van de luchthaven in Zaventem fundamenteel. "Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat het verstoren van de slaap erg schadelijk is voor een goede gezondheid. Wathelet zet een stap in de goeie richting door het ritme van de luchthaven meer aan te passen aan het slaapritme van de omwonenden," zegt Moerenhout, plaats 2 van het Vlaams parlement. "De Vlaamse regering wil de luchthaven verder doen groeien, maar dat staat haaks op de gezondheid van de inwoners van de Vlaamse Rand. De meest duurzame oplossing is evenwel de totale afbouw van de nachtvluchten. Alleen dan kan de omwonenden een perspectief geboden worden op voldoende nachtrust en op een goede gezondheid." Groen pleit ervoor om de normering te bepalen op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. "De huidige normen zijn gebaseerd op het gemiddelde niveau van geluidshinder, maar het zijn net de pieken van de geluidsoverlast die de meest ernstige slaapverstoring veroorzaken. Daarom pleiten wij ervoor om de normen te actualiseren op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen."