Wachten met verbod op glyfosaat is spelen met de volksgezondheid

16 Juni 2015

Terwijl Frankrijk en Nederland niet wachten op de Europese Commissie en voluit kiezen voor de volksgezondheid, talmt onze minister. Het negatieve effect van dit product is voldoende bewezen. Wachten met een volledig verbod is spelen met de gezondheid van de mensen. Het gaat bovendien voorbij aan het voorzorgprincipe dat elke Minister van Volksgezondheid hoog in het vaandel zou moeten dragen. "Minister De Block vergeet dat er in Vlaanderen sinds 1 januari al een verbod geldt op het gebruik van pesticiden op openbare terreinen. Dit verbod moeten we nu ook doortrekken naar tuinen, om de mensen te beschermen", stelt Anne Dedry. De conclusies van EAV afwachten, die pas eind augustus gepubliceerd worden, is tijd verliezen. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, WHO, heeft in maart reeds de herbicide glyfosaat als "waarschijnlijk kankerverwekkend" geklasseerd. Dit bleek voldoende voor Nederland en Frankrijk om alvast de verkoop van Roundup te verbieden.

Ecolo-Groen is volop bezig met een wetsvoorstel dat het gebruik voor particulier en professioneel gebruik verbiedt.

Anne Dedry: "Deze onkruidverdelger is schadelijk voor mens en natuur. Uit voorzorg moeten we het gebruik ervan dus zoveel mogelijk beperken, zeker in onze tuinen, waar ook kinderen in contact komen met deze bijtende chemische stof. Nederland en Frankrijk vatten wel de koe bij de horens en durven vol te gaan voor de gezondheid van de inwoners. Waarom neemt ook België deze voortrekkersrol niet op zich ?"