Werkbezoek aan erm 'n erm in Tienen

21 Maart 2014

Werkbezoek aan erm 'n erm in Tienen

15 % van de Belgen is arm.  Vlaams-Brabant heeft de naam een rijke provincie te zijn, maar ook in onze provincie leven veel mensen in armoede. Bovendien kent Vlaams-Brabant een grotere inkomensongelijkheid dan de andere provincies. 10 % van de hoogste inkomens bezitten samen meer dan de helft van alle lage inkomens samen, en jammer genoeg nemen de verschillen toe. Het meest schrijnend is de toenemende kinderarmoede: het percentage geboorten in kansarme gezinnen stijgt meer in Vlaams-Brabant dan in het Vlaamse Gewest, Tienen piekt met 14,5 %.Ter voorbereiding van een concrete aanpak van armoedebestrijding in het nieuwe parlement, willen , luisteren naar het werkveld. Samen met Philippe Boone, Tiens ocmw-raadslidbrachten ze een werkbezoek in het Wijkgezondheidscentrum " Vierkappes" en bij "Erm 'n Erm", een vereniging waar armen het woord nemen.

Anne Dedry, federaal lijsttrekker en Bernadette Stassens, Vlaams lijstduwer 

Een bezoek dat ons overtuigt dat oprechte vriendschap bestaat. Vooral als deze vriendschap gestoeld is op elkaar onder de arm nemen en een oplossing te zoeken voor mekaars problemen. Werken aan een stukje samenleving waar iedereen, ook de minder bedeelde burgers, recht van spreken hebben.

Erm 'n erm biedt geen structurele oplossing voor de armoede, hiervoor moeten de leeflonen deftig opgetrokken worden, maar biedt vooral gezelligheid in al haar activiteiten dat ze aanbiedt.

Een aanrader voor iedereen om eens binnen te lopen.

Gelukkig hangen zij voor wat betreft hun werking niet van de stad Tienen af.

Zij staan op eigen benen en worden vooral gesubsidieerd door het RISO, maar zouden het heel fijn vinden mochten de stad en het OCMW wat meer interesse betonen in de armoede in Tienen. Armoede bestaat in grote mate in Tienen en moet voor wat de partij groen betreft absoluut uitgeroeid worden.

(op de foto: Louis van erm 'n erm rechtstaande, Bernadette Stassens, Anne Dedry, Philippe Boone en een bezoeker)